Pünkösdi gondolat

 

Május legnagyobb ünnepe, amely a néphagyományban és a vallási életben is fontos szerepet tölt be, pünkösd ünnepe. A tavasz legszebb hónapjában a természet duzzad az életerőtől, földünk, fáink virágba-zöldbe borulnak és zengik a megújult élet dicshimnuszát.

Pünkösd alkalmával lelki-szellemi és spirituális erőnket újítjuk meg, a természet és tűz ereje által. Felszabadítjuk lelkünket a lelki súlyoktól és helyreállítjuk a szellem–lélek–test harmóniáját. A Szentlélek eljövetelével felébred, minden elárasztja a világot, lelket ad a világnak és örömet az embernek. Erős akarattal sok mindent elérhet, le tud szokni szenvedélyekről, le tud győzni magában indulatokat, de egyre nem képes: nem tudja magát újjászülni. Csak Isten, aki teremtett minket, képes minket újjáteremteni. És éppen ez a pünkösd csodája! Akik betelnek a Szentlélekkel, azok kezdenek más nyelven szólni, más indulattal, érzéssel, cselekedettel, lelkülettel élni és járni az emberek között. Jézus lelkületével, Jézus cselekedeteivel.

Mert a pünkösd azt jelenti, hogy Jézus jön felénk lélekben, de valóságos szellemi kisugárzásban, és egyesül velünk, hatalmába kerít valami olyan erő, ami nem belőlünk való. Az Újszövetségben sok szó esik pünkösd jelentőségéről, a Szentlélek kiáradásáról. János evangéliumában lehet többek között olvasni arról, hogy kicsoda a Szentlélek. Pál apostol felsorolja a Lélek gyümölcseit: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség és önuralom. Ha mélyen elgondolkodunk a felsoroltak tartalmán, akkor döbbenünk rá igazán, mennyire híján vagyunk akár békességnek, örömnek, önuralomnak, szelídségnek. Nap mint nap tapasztaljuk a szeretet helyett a szeretetlenséget, a békesség helyett a békétlenséget, a jóság helyett az emberi gonoszságot.

Személyessé válhat az emberek életében a Szentlélek munkája, felfedezteti Isten cselekvésének az értelmét. Amire az ember a maga erejéből nem tud eljutni, azt a Szentlélek megcselekszi. Mint ahogyan kétezer évvel ezelőtt, úgy most is az emberek egységét, egymás megértését hozza közel. A jeruzsálemi sokaság csak akkor tudta egymást megérteni, amikor Isten Szentlelke bőségesen kiáradt rájuk. A mai életben is arra van szükség a széthúzó világ emberének, hogy megvalósuljon a pünkösdi csoda: egy akarat lenne emberek között, megszűnne a közönyösség, szeretetlenség, az engedetlenség sivár világát felváltaná a felelősséget vállaló élet. Mi itt, ezen a tájon külön ajándéknak mondhatjuk pünkösd ünnepét. A csíksomlyói búcsú országos és nemzetközi szinten egyre ismertebbé vált. A csíksomlyói búcsú a magyar és főleg az erdélyi, Kárpát-medencei, illetve a Moldvában élő magyaroknak legjelentősebb szellemi öröksége, vallási kulturális rendezvénye, ami több száz évre tekint vissza.

Csak észre kell vennünk a pünkösdi ünnep csodáit, csodálatos erejét, ami összeköti keresztény testvéreinket. Megszületik a nagy közösség, mely előtt lehull a válaszfal ember és ember között és felszabadulnak az évtizedes nyomasztó kínok.