További videók, melyekből erőt meríthetünk :


 

 

 

 

 


"Miért pont én?... De Isten nem válaszolt évekig. Nem furcsa, amikor Isten nem válaszol?  Vagy amikor keressük Istent, és nem találjuk? Van egy ok, amiért Ő még nem válaszol. Miért engedi, hogy szenvedéseken és próbákon menjünk át? Azért, hogy megerősíthessen minket, és hogy magához közelebb vonjon minket, és így Őmellette nőjünk. Nála mindennek célja van!"

 


 

"De miért tesz minket próbára?  Vagy miért engedi a próbatételeket? Először is azért, hogy meglássuk, hogy Nélküle semmik vagyunk! Másodszor, hogy segítsünk azokon, akik hasonló próbákon mennek keresztül, és bátorítsuk őket. Ez a mi javunkat szolgálja! Ez az Ő dicsősége!"

 

 

 

"Isten örömében van az erőm! Megtörténhet, hogy Ő nem állítja meg a vihart. De átkarol, s szárnya alatt véd majd, amíg a vihar lecsendesedik.
Ez a mi reményünk Krisztusban! Ezért tudok mosolyogva itt állni előttetek, és el tudom mondani, hogy Isten szeret téged és engem!"

 

 

 

Hosszú út vezetett idáig.
Szülei bár kereszténységüket mindig komolyan vették, mégis csapásnak tartották életét. Édesanyja, mikor meglátta őt újszülöttként így kiáltott: "vigyétek innen"!
A keresztény közösség gyászolta születését...
Sőt egy idő után ő maga is az öngyilkosságra gondolt...
Mennyire távol járhatunk az Úr gondolataitól!

 

 

További gondolatok megtekinthetők itt.