A csend Isten szava

A mai embernek nincs csendje. Nem csak azért, mert a külvilág zajossá vált, a gépek, a tévé, a rockzene,az utca forgalmának zaja állandóan bántja és sérti fülünket, hanem mert már elszoktunk és félünk a csendtől. Bánt, ijeszt bennünket a csend. Ha meg tudnánk állni, figyelni, a csendben gondolkodni, örülnénk. Hajszolt és űzött a világ és ebben a hajszában az idő megrövidül, az ember pedig megcsonkul. Elsősorban a hallásunk!

Felméréseket végeztek és megállapították, hogy a mai gyermekek és fiatalabb generáció nagy százalékban "hallássérült". A tévéből, a rádióból, az utcáról áradó dübörgés "bombázza" és roncsolja a dobhártyát. Mennyivel nagyobb kárt okoz bennünk, lelkünkben a csend hiánya? Erről nem készítettek felmérést, de ezt minden ember érzi. Állandó feszültségben, rohanásban, időhiányban élünk. Pedig milyen nagy könnyítést jelent a mosógép, a hűtőszekrény, az elektromos készülékek, az autó, a vonat,a repülő. Hová tűnik ezekkel a csodálatos eszközökkel nyert idő? Mivé válik? Senki sem tud válaszolni, vagy inkább fél válaszolni. Isten szeretne beszélgetni velünk. Tanácsot és segítséget akar adni az Úr. A régebbi Biblia fordításban a fenti Ige így hangzik:"Csillapodjál meg az Úrban és várjad Őt."

Jó lenne lecsillapodni, megnyugodni, pihenni Isten előtt. A régi angol fordításban így hangzik ugyanez a zsoltárvers:"Pihenj meg az Úrban."Amikor betegség, baleset, halál, anyagi vagy természeti csapás ér bennünket, azonnal megállunk és keressük az okot: miért történt,ami történt?

Ne rohanjunk, csendesedjünk el, csillapítsuk le fáradt agyunkat és rohanó életünket. Isten kér erre. Szánjunk időt magunkra! Próbáljuk észrevenni a csendben a sok szépet,az ajándékokat,amiket Isten adott, hogy életünk örvendező, gyönyörködő élet legyen. A kisgyermek megpihen, lecsendesedik, megnyugszik Édesanyja karjaiban. A beteg remegve várja, hogy orvosa szánjon rá időt és figyeljen panaszára. Epekedik szívünk-lelkünk az őszinte és megértő szeretet után. Belebetegedtünk a bennünket körülvevő szennybe, káoszba, zajba:szenvedünk nagyon. Isten közeledik az ember felé, feléd! Szeret, vigasztalni, gyógyítani akar. Békességet és nyugalmat kínál, neked és nekem. A nagy technikai eredményekkel körülbástyázott embernek nincs kihez menekülni, nincs védelmet nyújtó kar, nincs odafigyelő fül és együttérző szív. A hatalmas zajban hiába sír, nyög,kiált a szenvedő,a magányos,a beteg ember...nem hallja senki,nem veszi észre senki!

Isten kér:"Légy csendben várj rám, jövök hozzád,segítek." Zaklatott, rohanó életedet nem csillapítja a pénz, a vagyon, a hírnév, a szerelem, mert nincs nyugalom, nincs idő, nincs csend. Minden ember élete kedves az Úr előtt. Minden embernek felkínálja,már itt a földön, a benső nyugalmat és csendet. Fogadd el!Szánj időt magadra,lelkedre és keresd a csendet. Ebben a benső csendben Isten megmutatja a kivezető utat életed nagy nyugtalanságából, a zűrzavarból, a békétlenségből. Életed elsivárosodott, érzed,hogy szegénnyé lettél,menekülsz és menekülnek előled. Magadra maradtál, félsz és rettegsz. Epekedsz az őszinte szeretet után, de nem kapod meg, csak olcsó, ideig óráig tartó nyájaskodást és hamis mosolyt kapsz.

Légy csendben és várj az Úrra!Ő nem késik,ha hívod hozzád hajol. Megmutatja reménytelen életed elhibázott pontjait. Megmutatja a módját, hogyan javíthatsz, az utat,amely elvezet egy csendes, boldog és békés élet felé. Még nem késő, még nem ment le a napod, még kezdhetsz újat. A világ zűrzavara és zaja nem csendesedik le körülötted holnap sem, de ha szívedben meghallod a Békesség Istenének hangját, ha elfogadod megmentő szeretetét, engeded, hogy sebzett életedet karjával védelmezze, ha elhiszed, hogy Ő javadat akarja,más emberré,boldog emberré válhatsz. Miért félnek az emberek a csendtől? Mert a csendben felfedezik, mennyire üresek, mennyire értelmetlen és reménytelen az életük. Nincs örömük,nincs békességük, nincs céljuk,nincs jövőbe vetett reménységük,nincs Istenük. Félnek a csendtől és félnek találkozni Istennel. A csendben ugyanis minden ember szívében meg. szólal egy hang,amely hang nevén nevezi a bűnt! Isten nem kisebbíti a bűnt és nem mondja:

"Hiba, tévedés csupán az, ami miatt szenvedsz és szenved családod, környezeted". Isten azt mondja, vétkeztél,a bűnt bűnnek nevezi. Nem könnyű tükörbe nézve meg látni magunkat szennyesen,eltorzultan! Pedig egyszer meg kell állni, egyszer lesz találkozás Istennel és egyszer számot kell adni értelmetlenül elrohant életedről!Most kér Isten, most hívogat kitárt karral, szeretettel. Jöjj hozzám, csillapodj le, csendesedj le, csendesedj el, nyugodj meg. Nálam békességet és nyugalmat találsz, bennem értelmet nyer életed! Isten nem fog erőszakoskodni és nem hangoskodik szíved előtt. Csendben köze ledik feléd. Figyelj, hallgasd szelíd hangját. A világ zajong,dübörög körülötted. Az emberek ingerültek, keserűen kedvetlenek. Sötét van kint, reménytelenül nagy sötét. Isten világosságot,csendet és békességet akar benned teremteni. Engedd át szívedet,életedet Neki.

vissza