Hitünk próbatételei

 

A hitünknek, hogy megerősödjön, különböző próbákat kell kiállnia. Számtalan tanulság, sok megpróbáltatás olvasztótégelyén és sok viharon kell átjutnia. A felületes hit, mely kizárólag a neveltetésre, érzelmekre és bizonyos megszokásokra alapozott, a nehézségekkel szembesülve összeomlik. Isten, a hit próbái által a hívő embert meg akarja fosztani mindattól, ami hitének csupán valamiféle támasza volt, ami által igazán nem kötődött Krisztushoz, nem Őrá támaszkodott és nem Tőle függött.
.    
Az autentikus hit olyan hit, mely mentes minden természetes támasztól, mint pl. a megértés, érzékelés, az érzéki tapasztalat, vagy a képzelet — egyedül Istenre és az Ő igéjére támaszkodik. Isten nem egyezik bele abba, hogy saját vallásos gyakorlataid erejére támaszkodj, érzéseidre, vagy tapasztalataidra. Ezért engedi meg a változatos hit próbákat, melyeknek jellege attól függ, mi az amire - Istenen kívül — a hited támaszkodik.

Amennyiben a természetes megértésre támaszkodsz, úgy el kell tűnnie számodra az értelemből minden fénynek és egy adott pillanatban eljutsz oda, hogy mindaz, amiben hittél, értelmetlennek kezd látszani. Ha hited bizonyos emberekre támaszkodott, világiakra, vagy egyháziakra, az ő magatartásukra, akkor egy adott pillanatban annak meg kell inognia, vagy össze kell dőlnie. Amennyiben azokra az érzésekre, megelégedettségre és örömbeli megismerésre támaszkodtál, mely az imádságból, vagy vallási gyakorlatokból ered, akkor ne csodálkozz azon, hogy eljön ezekkel a gyakorlatokkal szemben a szárazság és kedvetlenség ideje. Át kell esned ezeken a fájdalmas megtisztulásokon, hogy eljuss a tiszta, igaz hitre, idővel pedig az igazi kontemplációhoz.

Isten a hit aktusaira ösztönzi az embert, amikor nehéz helyzetek elé állítja. Ezek a helyzetek azáltal, hogy tudatosítják velünk tehetetlenségünket, elmélyíthetik az Isten iránti vágyunkat. Isten nem akar hívatlanul jönni hozzánk. A Szeretet várva-várt akar lenni és ha nem várunk rá, ez azt jelenti, hogy megvetjük. Ebben az értelemben a hit várakozás. Az Úrra való várakozás foka jelzi az Ő erejébe és szeretetébe vetett hitet. Istenre várakozni soha sem tudunk eléggé.
.
Ennek a várakozásnak, mellyel Őrá vársz - aki el akar jönni hozzád és azt akarja, hogy fogadd el Őt -, állandóan növekednie kell. Mindez az általad megélt várakozási próbák során valósul meg, mindenek előtt azonban az Ő kegyelmének köszönhetően, mely lehetővé teszi, hogy az Iránta érzett vágyad növekedjen és elmélyüljön. Istennek megvannak a módszerei arra, hogy felélessze várakozásodat az Ő eljövetelére és a további kegyelmeire.
.    
Két sajátos kategóriája van ezeknek az isteni módszereknek. Isten felébresztheti a szívünkben a vágyat az Ő eljövetelére, például valamilyen alkotó nyugtalanság, vagy nagyon erős szükséglet által. Ekkor a hit abban fejeződik ki, hogy szükséged van Istenre, növekedését pedig az jelzi, hogy Istenre való várakozásod és szomjúságod egyre nagyobb lesz. Máskor Isten megengedi a hit nehéz próbáit, vagy Ő maga állít téged ezek elé úgy, hogy nem fogsz tudni helytállni, nem tudod megoldani a problémáidat. Ezek lehetnek morális jellegű problémák, például bűnök, melyekbe beleesel, vagy családi problémák: házasságod szétzüllése, vagy a fiad, aki iszik, nincs egyházi esküvője, vagy hitetlen. Lehetnek ezek az egészséget érintő gondok: hirtelen megromlik az egészséged, vagy szeretteid közül valakié. Saját tehetetlenséged megtapasztalása valamivel kapcsolatban és az ebből eredő elveszettséged hajlamosabbá tesz arra, hogy vágyódj utána, és várd az Ő eljövetelét. Ezáltal lehetőség nyílik hited növekedésére és elmélyülésére.

Mindazoknak a nehézségeknek és problémáknak, melyeket az Úristen az életedben megenged, sőt előidéz, az a szerepük, hogy felkeltsék az Isten iránti éhségedet. Ezek a hit próbái. A hit fényében nézve felismered az eseményeknek egy bizonyos lelkületét, mely arról szól, hogy minden esemény az Isten megjelenése és egyes megjelenéseinek a célja az, hogy felkeltse benned a vágyat az Ő jelenlétére, az Ő segítségére, az Ő megváltó beavatkozására. Minél betegebbnek érzed magad, annál inkább szükséged van orvosra. Minél tanácstalanabb vagy és minél inkább szorongatnak különböző nehézségek, annál jobban nő benned a vágy, hogy eljöjjön Ő, aki segíthet rajtad, aki a Megváltás kegyelmével átöleli minden problémádat és megválthat téged. Csak hinned kell abban, hogy Ő mindent neked akar adni, amire csak szükséged van, csak higgy az Ő erejében és végtelen szeretetében.
    
Amikor Isten azt akarja, hogy elérd a hit mélységeit, nagyon nehéz próbáknak tehet ki, nagyon sok mindent elvehet tőled, sőt nagyon ki is üresíthet. Az Úristen akarhatja, hogy gyökértelenné válj azért, hogy emberi biztonságok hiányában a megváltó segítséget egyedül Tőle várd.

vissza