A Jézusba vetett hit

 

Napjaink egyik szinte észrevehetetlen betegsége az elbizakodottság. Az emberek az gondolják, hogy a maguk erejéből mindent elérhetnek és megvalósíthatnak. A tudomány és a technika villámgyors fejlődése pedig mintha erősítené sokakban ezt a gondolkodásmódot. A könnyen elérhető sikerek szintén az elbizakodottság felé terelhetnek. Jézus szava kijózanítólag ér minket: Nélkülem semmit sem tehettek. Igen, rá kell ébrednünk, hogy Isten nélkül sikereink csak fél sikerek, örömeink csak részben jelentenek örömöt. Jézushoz kapcsolódva viszont életünk bőséges termést hozhat. Ne legyünk elbizakodottak, akik túlzottan bízunk a magunk képességeiben, hanem bízzunk inkább Jézus segítségében!

Jézus sokszor egészen közel áll hozzánk, de mi - Mária Magdolnához hasonlóan - nem       ismerjük  fel őt. Emberi elképzeléseink sokszor tévesek az Úrról, s emiatt akadályoznak minket a   felismerésben. Elképzelünk magunknak egy Istent, egy olyat, aki megfelel elvárásainknak. Aki  talán nem kér sokat tőlünk, de akitől sokat várhatunk. Valójában azonban nem létezik olyan Isten,  akit a saját igényeink szerint szeretnénk alakítani.
Valójában csak olyan Isten létezik, aki képes átalakítani minket, s aki képes eltörölni bűneinket.    Ha  megtanulunk nyitott szívvel járni és hittel szemlélni a világot, s ha megtanuljuk felismerni és  értékelni akár a legkisebb jót is, amivel találkozunk, akkor észre fogjuk venni Jézust, aki naponta  hozzánk lép és megszólít minket.

 

 vissza