Itt az idő

A liturgikus év kezdetén figyelmeztet minket Szent Pál apostol: ,,Testvérek! Itt az óra, hogy felébredjünk az álomból.'' (Róm 13,11)

Az advent az egyház tavasza. Új életszentségre kell ébrednünk. Az Apostol mindjárt megmondja az ádvent nagy célkitűzését is: ,,Vessük hát le a sötétség tetteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit... öltsétek magatokra Urunkat, Jézus Krisztust'' (Róm 13,12.14). Ha lelkünk kissé álmos és hanyag lett volna eddig az Úr szolgálatában, most itt van a pillanat, hogy új életre ébredjünk, nyomorúságainkat és gyengeségeinket készségesen ,,levessük'', és ,,magunkra öltsük'' Jézus Krisztust, vagyis az ő szentségét. Maga Jézus segít erre minket. Hívogat kedves érkezésének gondolata által, mint Megváltó, és elénk siet kegyelmével: A végtelen irgalom lehajol hozzánk.

vissza